Pomoc naukowa dla studentów
Search for:

Poniżej prezentuję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


Czy należy uiścić zaliczkę albo przedpłatę przed rozpoczęciem pracy nad tekstem?

Nie pobieram jakichkolwiek zaliczek ani przedpłat. Po napisaniu tekstu przesyłam wybrane fragmenty do wglądu. Dopiero wtedy proszę o uregulowanie płatności.

Czy raport antyplagiatowy pochodzący z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego jest w cenie?

Nie. Dostęp do usług JSA mają tylko i wyłącznie uczelnie wyższe i jej pracownicy. Samodzielnie nie ma możliwości sprawdzenia tam własnej pracy. Na życzenie mogę jednak dołączyć raport z systemu plagiat.pl

Czy ewentualne poprawki są w cenie?

Tak. Jeżeli po przesłaniu tekstu, chcą Państwo nanieść jakiekolwiek poprawki na tekst, niniejsza usługa jest zawarta w cenie pierwotnej i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Co wchodzi w skład pracy?

Poza tekstem właściwym każda praca zawiera niezbędne elementy – w przypadku prac semestralnych: przypisy, bibliografię i numerację stron; w przypadku prac dyplomowych: wstęp, zakończenie, przypisy, bibliografię, spis tabel, rysunków i wykresów, aneks, numerację stron, stronę tytułową. Wszystkie teksty są formatowane według akademickich wymogów technicznych.